• Magyar

 

 

Festival “Vražji kotao“ nastao je 2008. godine, a njegova koncepcija i ciljevi ostali su nepromijenjeni:
predstaviti kulturno-umjetničko bogatstvo Mađara u regiji;
da pozvani umjetnici iz svih krajeva svijeta (te gosti) na pet dana u malim baranjskim selima u Mađarskoj stvore kultnu društvenu scenu koja nadilazi sve političke, jezične i granične barijere te da na taj način “Vražji kotao” postane jedan do kvalitetnih kulturnih središta Europe.

Privilegium je sudjelovao u organizaciji programa na jednoj od lokacija festivala Vražji kotao; u dvorištu Penziona Aralica u Nagyharsány-u realiziran je program pod nazivom „Hrvatski dan“.

POJAVLJIVANJE U MEDIJIMA